Kort om Kvarberg AS

Lastebil fra Kvarberg AS

 • Kvarberg AS ble stiftet i 2009. Vi er 4 søsken som eier selskapet, 3 av oss er aktive i bedriften. Vi tok i 2009 over driften etter Kvarberg Anlegg AS (Tidligere Brødrene Kvarberg) som er vår fars selskap som var startet opp i 1983.
 • Vi ble i 2013, 2014 og 2015 kåret til gaselle bedrift.
 • - Daglig leder Aina Kvarberg.
 • - Anleggsleder Eirik Kvarberg, Håvard Stubberud
    og Morten Kvarberg (jobber deltid).
  - Anleggsleder/landmåler Vegard Kvarberg.        
 • Forventet omsetning i 2016 er 50 millioner kr. 
 • Vi har for tiden 27 fast ansatte (2 av disse er lærlinger), 2 i deltidsstilling og 2-3 fast innleide.
       
 • Vårt arbeidsområde er hovedsaklig Hamar, Ringsaker og Lillehammer. Men vi tar også på oss jobber andre steder.
  Kontoret vårt ligger i Åsmarka.
   
 • Noen av de største kundene våre er Eidsiva anlegg AS, Pihl, Brøttum Almenning, NCC Roads AS, og Saltdalshytta utvikling.
 • Vi har GPS-utstyr for oppmåling og utsetting av tomter, veier, VA-ledninger osv.
 • Vi har mange lokalesamarbeidspartnere. Rørleggere, elektrikere, snekkeres, murere osv. ”Vi kjenner alle områder godt og er i nærheten”.
   
 • Maskinparken vår består av: 
  - 13 hjul/belte gravemaskiner fra 5,5 – 31,5 tonn 
  - 4 tippbiler m/henger, 2 av disse med underliggende skjær.
  - 5 traktorer m/henger
  - 1 veghøvel
  - 2 dumpere
  - 2 hjullastere
  - 1 borerigg
  - Lastbærer