Om MEF

Kvarberg-AS er MEF medlemmer.

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over 2000 små, mellomstore og store bedrifter.
Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter.
Samlet omsetter medlemsbedriftene for rundt 77 milliarder kroner i året og sysselsetter litt over 30.000 arbeidstakere.
MEF har egen hovedavtale med LO/Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og tariffavtaler med NAF og Fellesforbundet. MEF står utenfor NHO, men er medlem av Bygge-, anleggs- og eiendomsrådet (BAE-rådet).
Bulldosereiernes Landsforening ble opprettet i 1948 av bulldosereiere som ønsker å stå sammen for å oppnå ens prisberegninger og felles avlønningssystem. Navnet ble endret i 1961 til Maskinentreprenørenes Forening, og i 1974 til Maskinentreprenørenes Forbund.

Se mere om MEF her