Tjenester

MED MANGE ÅRS ERFARING I BRANSJEN KAN VI BLANT ANNET HJELPE DEG MED:

 • Alt innen grunn- og terrengarbeid
 • Kommunaltekniske VA-anlegg
 • Veg- og tomtearbeider
 • Riving
 • Lastbærerkjøring og motorsagarbeider (bioklipp)
   
 • Boring og sprenging. Vi har egen borerigg og 2 skytebaser.
   
 • Pigging av fjell og tele
   
 • Massetransport
 • Maskintransport
   
 • Snøbrøyting
 • Strøing og salting
 • Grus- og ishøvling
   
 • GPS-oppmåling av tomter, veger, grenser osv.
 • Vi er behjelpelige med planlegging av din hytte, både når det kommer til plassering på tomt, tilbud om grunnarbeid og vi kan hjelpe deg med snekker, murer rørlegger og elektriker.

 

Lastebil fra Kvarberg AS Traktor fra Kvarberg AS Borerigg fra Kvarberg AS