Andre ting vi driver med

 • Alt innen grunn- og terrengarbeid
 • Kommunaltekniske VA-anlegg
 • Veg- og tomtearbeider
 • Boring og sprenging
 • Pigging av fjell og tele
 • Massetransport
 • Maskintransport
 • Snøbrøyting
 • Strøing og salting
 • Grus- og ishøvling
 • GPS-oppmåling av tomter, veger, grenser osv.